Oversættelse

Oversættelse

Words by Smidt er en dansk virksomhed, men kan klare oversættelser af de fleste sprog og teksttyper takket være et stort netværk af freelance-oversættere. Det er altid en tillidssag at sende opgaver ud af huset, og Words by Smidt anvender således kun samarbejdspartnere, som altid afleverer høj kvalitet og kun oversætter til deres modersmål. Hvis man er tysker, oversætter man altså kun til tysk, og spaniere kun til spansk osv. Oversættelsen skal jo helst ikke lyde som en oversættelse – men som om, at teksten oprindeligt var skrevet på det pågældende sprog.

Professionelle oversættere sidder sjældent og oversætter direkte i et Word-dokument. De anvender i stedet særlig oversættelsessoftware, der giver mulighed for at oprette oversættelseshukommelser og -projekter, og det gør Words by Smidt selvfølgelig også! På den måde kan Words by Smidt være med til at sikre, at dine vigtigste termer og udtryk altid oversættes ens. Brugen af professionel software betyder også, at du ikke betaler for ord, der allerede er oversat én gang, hvis du sender flere opgaver over en længere periode.

Words by Smidt arbejder bl.a. med oversættelsesværktøjerne Wordfast Pro og Trados Studio 2011.

Priser

Prisen på oversættelse beregnes ud fra antallet af ord, den ønskede sprogkombination og tekstens sværhedsgrad, og det vil derfor altid være nødvendigt at se teksten, før der kan gives et konkret tilbud. Når du kontakter Words by Smidt for at få et tilbud på en oversættelse, bedes du derfor altid sende det pågældende dokument med som vedhæftet fil. Gå til siden med kontaktoplysninger her.